Facebook Cool Horses

Sponsor Equicty

Equicty is een software programma die helpt bij de ondersteuning in het management en de planning op stallen. Het voelt als een ‘superpower’ om alle activiteiten op stal te beheren waar u ook bent, op stal, thuis of onderweg, iedereen blijft betrokken en dat allemaal op hetzelfde moment.

Het bestaat uit 3 onderdelen:
  1. stalmanagement software: hiermee kan je volledige controle over je stalmanagemnt houden
  2. smart stable board: een computerscherm op de werkvloer waar je de all-in-one gestructureerde digitale planning kan meevolgen en aanpassen
  3. mobiele applicatie: via een app op je Iphone kan je van gelijk welk tijdstip en welke plaats de planning en gegevens aanpassen en meevolgen

De oprichter is Bram Balcaen, een handige IT’er met een hart voor paarden. Doorheen de jaren is equicty sterk gegroeid en zijn er 2 mede-eigenaars bijgekomen: Samir Brahimi en Kristof Goeminne, die elk hun eigen taken vervullen in dit bedrijf.

 

oprichter Bram Balcaen